ภารกิจของเรา

สร้างโดย Bitkub Academy Bitkub Academy, แก้ไขเมื่อ Thu, 07 Dec 2023 เมื่อ 04:26 PM โดย Bitkub Academy Bitkub Academy

Bitkub Academy ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านบล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัล, และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความรู้เหล่านี้ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครบถ้วนจากสถานศึกษาหรือสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนและคริปโทเคอร์เรนซียังเป็นเรื่องใหม่และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การหาแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้เป็นเรื่องยาก ปัญหานี้ยังรวมถึงความท้าทายในการเข้าใจเทคโนโลยีดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่, นักเรียน, นักศึกษา, นักพัฒนา หรือผู้ที่มีความรู้อยู่แล้ว


เพื่อตอบโจทย์นี้ Bitkub Academy มีจุดมุ่งหมายในการสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่ในภาครัฐและเอกชน แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไป โดยเริ่มจากสถาบันการศึกษาและขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ Bitkub Academy ยังสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาที่รวบรวมความรู้ด้านบล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัล, และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้ที่สนใจในทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา


วิสัยทัศน์ของ Bitkub Academy คือการเป็นสะพานเชื่อมทุกโอกาสสู่โลกดิจิทัล สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนในระดับสากล และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการสนับสนุนให้ทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนผ่านการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ


สุดท้าย Bitkub Academy มีภารกิจในการเป็นผู้นำทางด้านแพลตฟอร์มและหลักสูตรที่รวบรวมและมอบความรู้ด้านบล็อกเชน, สินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ที่สนใจในทุกระดับทั้งในภาคเอกชน, รัฐ, และวิสาหกิจ ทำให้การเข้าถึงความรู้นี้เป็นเรื่องง่ายและเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว